Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

§ 1.

 1. W Polityce Ochrony Prywatności zawarte są informacje o tym, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Serwisu.

 2. Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu ma dla Administratora kluczowe znaczenie, dlatego zakres wymaganych informacji został ograniczony do niezbędnego minimum.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

 5. Administrator zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z Serwisu ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 6. Każdy Użytkownik korzystający z Usług Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Gromadzenie danych

§ 2.

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy informacje o zapytaniach HTTP kierowanych do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne zamieszczone w ramach Serwisu.

 2. Informacje zawarte w logach systemowych, takie jak: nazwy domen, liczba odsłon stron, liczba wizyt, informacje dotyczące numerów IP korzystających w jakikolwiek sposób z Serwisu, mogą być zbierane i analizowane w celach technicznych i marketingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Pliki cookies

§ 3.

 1. Serwis korzysta z następujących plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis:

  1. sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Serwisie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części Serwisu;

  2. trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika Serwisu oraz dostosowywania działań Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania z Serwisu;

  3. analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania Serwisu. Aktualnie wykorzystywany jest mechanizm Google Analytics.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Serwisie.

 3. Aby zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:

  1. Microsoft Internet Explorer: w menu "Narzędzia" wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;

  2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać "Narzędzia", potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;

  3. Opera: przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia", potem "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;

  4. Apple Safari: w menu "Safari" wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej opcje dotyczące ustawień plików cookies; urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustawienia obsługi plików cookies zależą od konkretnego modelu urządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośdrednictwem linków zamieszczonych na Serwisie.

 5. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/

Przechowywanie i ochrona informacji

§ 4.

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 2. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Hansa-Tex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Prawa użytkowników

§ 5.

 1. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Sposób wykorzystania informacji o Użytkowniku

§ 6.

 1. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Zastrzegamy sobie jedynie możliwość ujawniania zestawień ilościowych i statystycznych, które w żaden sposób nie pozwolą na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Odnośniki do innych stron

§ 7.

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

 2. Użytkowników Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Ochrona Prywatności, dostępna na stronie internetowej Serwisu.

 3. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności powinna być kierowana na adres elektroniczny office@minteractive.pl

 • Hansa-Tex Sp. z o. o.
 • Dane teleadresowe:
 • Wały Dwernickiego 121
  PL 42-200 Częstochowa
 • NIP: PL9491677371
 • REGON: 151521986